otvorená hodina

Tak ako po minulé roky, tak aj tento rok sme pre rodičov pripravili otvorenú hodinu - ukážku edukačných aktivít.  

SPARTAKIÁDA

šKOLSKÉ KOLO V PREDNESE

Školské kolo v prednese poézie a prózy pri príležitosti mesiaca knihy. Svoje recitátorske schopnosti predviedli dokonca aj tí najmenší a my ostatní sme si odniesli krásny kultúrny zážitok.

dopoludnie s ujom ľubom

VIANOCE V MŠ

NAŠA ŠKOLA