september

 

Ukážka práce záchranárskych psov

Výstava detských prác k OC- Právo na jedinečnosť

 

 


október

 

 

Svetový deň chôdze – motivačne zameraná vychádzka celej školy po sídlisku .

Mini maratón

Svetový deň zvierat- výroba plagátov

 Do lesa- poznávanie a rozlišovanie stromov a ich plodov

Deň výživy – potravinové spracovanie jabĺk

„Aj strom vie písať“ – prezentácia prác detí rôznou výtvarnou technikou

Babička, prečítaj nám rozprávku

Bábkové predstavenie „Pinokio“

Výstava detských prác k OC- Právo na zdravý životnovember

 

 

Deň Materských škôl –hry a aktivity spojené s oslavou DMS

Policajti-ukážka policajnej práce

„Soničkine ručičky“ – prosociálna aktivita pre I., II., III. tr.

Najkrajší škriatok – celoškolská výstava

Jesenná brigáda na školskom dvore, hrabanie lístia, úprava exteriéru.

Hudobný koncert „Peťo a Mikuláš“

Šarkaniáda

Výstava detských prác k OC- Právo na pocit bezpečia


 

december

 

 

Mikulášska zábava

Vianočný koncert /študenti konzervatória/

Tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi

Výroba sviečok zo včelieho vosku

Vianočné besiedky

Výstava prác detí k OC- Právo na kultúrujanuár

 

 

Zimné sezónne činnosti, najväčší snehuliak

Výroba kŕmidiel pre vtáky

Magnetizmus – pokusy

Výstava prác detí k OC - Právo na hru a kamarátovfebruár

 

 

 

Karneval v MŠ

 

Tangramiáda /I.,III a VIII. trieda

 

Kvapka krvi

 

Výstava prác detí k OC- Právo na poznanie svojho tela 

marec

 

 

 

Školská prehliadka v recitácií

 

Svetový deň vody – pokusy, význam vody

 

Rozprávka o neposlušných baciloch - divadelné predstavenie

 

„Daruj knižku“ – darovanie knižky do schránky pre ďalšie využitie čitateľov

 

 

 

Svetový meteorologicý deň- výroba vrtuliek

 

Výstava prác detí k OC- Právo na hračky

 

 


 

apríl

Deň Zeme – ekohry, prezentácia triednych prác „Život na Zemi“

 

Interaktívne predstavenie – Separácia odpadu

 

Výstava prác detí k OC- Právo na najkrajšie miesto na Zemi

 

Mobilné planetárium – Vesmír 

máj

 

 

 

MZ - otvorená hodina pre rodičov /ukážka edukačnej aktivity vo v-v procese

 

Hasiči- ukážka práce hasičov a hasičskej techniky

 

Kreslenie na chodník - Dni mesta Košice

 

Bosonohá olympiáda

 

Koncert „Hudobné nástroje“ – SZUŠ Krosnianska 6

 

Výstava prác detí k OC- Právo na svoj domov 

jún

 

 

 

MDD celoškolská „Spartakiáda“

 

Interné bábkové predstavenie „Svet je plný detí“

 

Týždeň „Na kolesách“

 

Rozlúčka s absolventmi predprimárneho vzdelávania

 

„Deň oceánov“ – kreslenie na chodník

 

Záhradná slávnosť – Juniáles

 

Výstava prác detí k OC - Právo na detské radovánky

 

Rozprávkové predstavenie „Delíčkovo“